Nắp Bít Trước Ống Lục Giác

12.000

Bít trước khớp máng ống thủy canh lục giác là phụ kiện cần thiết kèm theo ống thủy canh lục giác. Có các lổ dẫn dòng nước cấp cho giàn thủy canh hồi lưu.

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất