Van Giảm Áp Phi 16 mm

16.000

Van nước phi 16mm dừng để lưu thông hay ngăn các dòng chảy của nước dinh dưỡng, giúp cho quá trình kiểm soát lượng nước dinh dưỡng dễ dàng hơn.

Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất
Danh mục: